slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Druhá adventná nedeľa v roku "A" (5. - 11. 12. 2016)

Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Mikuláša, biskupa - spomienka
Streda Sv. Amdróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Piatok Sv. Juana Diega Cuauhtlatoatzina - spomienka
Sobota  féria
Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "A"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami   

 

Pondelok   6.45 hod.    + Jozefa, Annu a synov
  18.00 hod.    na úmysel
Utorok 6.45 hod.    + Máriu, Magdalénu a Pavla
  18.00 hod.    na úmysel
Streda  6.45 hod.    + Ondreja a Helenu
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok  6.45 hod.    + Jána
  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    + Blažeja
  18.00 hod.    nebude
Sobota 6.45 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Teréziu
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Pavla, Jozefínu, Daniela, Michala a súrodencov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (120-159) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Od pondelka sme začali rorátne sv. omše. Pozývame deti a rodičov. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky je o 10,00 hod. vo fare. Zbierka na charitu bola 309,53 €. Môžete si objednať DVD z posviacky baziliky v sakristii, cena je 6,-€. Stretnutie farskej rady v piatok o 18,00 hod. vo fare. Ďakujeme za účasť na sv. spovedi. Zimné kántrové dni, záväzný je piatok.

Pane daj mi poznať, čim mám začať svoju premenu.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme