slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Prvá adventná nedeľa v roku "A" (28. 11. - 4. 12. 2016)

Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Ondreja, apoštola - sviatok
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "A"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    + Eduarda, Magdalénu a deti
Utorok 6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    + Jozefa, Helenu a rodičov
Streda  6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    na úmysel
Štvrtok  6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    + Gašpara a rodičov
Piatok 6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    + Žofiu a Fridolína
  18.00 hod.    za život, mladých a rodiny (80-119)
Sobota 6.45 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Vincenta, Margitu a deti
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (80-119) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Od pondelka začíname rorátne sv. omše. Pozývame deti a rodičov. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky bude o 10,00 hod. vo fare. V dnešnú nedeľu budú adventné benefičné trhy o 14,00 hod. na farskom chodníku. Dnes je zbierka na charitu. Prvý piatok: sv. spoveď; deti v stredu od 16,30 hod., dospelí každý deň pred sv. omšami. Ku chorým: štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Môžete si objednať DVD z posviacky baziliky, cena je 6,-€. Objednávať môžete v sakristii. Stretnutie farskej rady v pondelok o 18,00 hod. vo fare.

Pane daj, aby som patril(a) medzi verných a múdrych sluhov.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme