slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období (14. - 20. 11. 2016)

Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   18.00 hod.    + Gabriela, Herminu a synov
Utorok 7.30 hod.    + Štefana, Cecíliu a dcéru
Streda  18.00 hod.    + Jozefa a Magdalénu
Štvrtok  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 18.00 hod.    za život, mladých a rodiny (1-39)
Sobota 7.30 hod.    + Filipa, Štefániu a deti
Nedeľa 7.30 hod.    + Šimona a Františku
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Kristínu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (1-39) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Služby deti na  sv. omši o 18,00hod., sv. ruženec o 17,30 hod. v Bazilike. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky bude o 10,00 hod. vo fare. Dnes o 11,00 hod. sa zatvorí Brána Milosrdenstva. V piatok o 10,00 hod. bude otvorenie vianočnej pošty v Bazilike, z tohto dôvodu nebude sv. omša o 11,00 hod. Deň otvorených dverí otvorených dverí: SOŠ sv. Jozefa robotníka v Žiline, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci na výveske.

Pane, túžim šíriť vo svete tvoju lásku. Nech víťazí dobro.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme