slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období (7. - 13. 11. 2016)

Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Výročie posviacky Lateránskej Baziliky - sviatok
Štvrtok Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Piatok Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka
Sobota  Sv. Jozofáta, biskupa a mučeníka - spomienka
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami  

 

Pondelok   7.30 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jozefa a Júliu
Utorok 7.30 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    Filipa a rodičov
Streda  15.00 hod.    + Štefana, pohrebná
Štvrtok  18.00 hod.    + Štefana, Barboru a deti
Piatok 11.00 hod.    + Jaroslava
18.00 hod.    za mladých a rodiny (Trstená) 
Sobota 7.30 hod.    + Emila a Vieru
Nedeľa 7.30 hod.    Vincenta a Máriu
11.00 hod.    za veriacich  
16.00 hod.    + Jána

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (Trstena) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Služby deti na  sv. omši o 18,00hod., sv. ruženec o 17,30 hod. v Bazilike. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky bude o 10,00 hod. vo fare. 

Po II. sv. omši je vyložená Sviatosť Oltárna do 15,00 hod., s požehnaním. Na misie sa vyzbieralo 408,75€. V nedeľu o 11,00 hod. sa zatvorí Brána Milosrdenstva. Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.  

Pane, s láskou nás očakávaš v nebi a my sa na to tešíme!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme