slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata nedeľa v cezročnom období (24. - 30. 10. 2016)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
Sobota  Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami  

Pondelok   7.30 hod.    o B. požehnanie pre rodinu
Utorok 18.00 hod.    + Gašpara a Veroniku
Streda  18.00 hod.    o B. pomoc v rodine
Štvrtok  18.00 hod.    o zdravie a B. pomoc pre Jozefa
Piatok 11.00 hod.   

+ Annu

18.00 hod.    za mladých a rodiny (400  - 439) 
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
  15.30 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Filipa, Jána, Jozefínu a Evu
10.00 hod.    slávnosť posvätenia Baziliky   
16.00 hod.    +Ľudovíta a Jozefa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu ráno (400 - 439) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Služby deti na  sv. omši o 18,00 hod., sv. ruženec o 17,30 hod. v Bazilike. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky bude o 10,00 hod. vo fare. Dnes je zbierka na misie. Dňa 27.28.29.10.2016 bude prebiehať v našej farnosti duchovná obnova pred posvätením Baziliky, v nedeľu o 10,00 hod. posvätenie Baziliky,pozývame vás. Zo soboty na nedeľu je zmena času. 

Pane, volám k tebe. Buď milostivý mne hriešnemu!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme