slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období (17. - 23. 10. 2016)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Utorok Sv- Lukáša, evanjelistu - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Jána Pavla II., pápeža
Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami  

 

Pondelok   18.00 hod.    + Ignáca, Filipínu a deti
Utorok 18.00 hod.    + Agnešu a Teréziu
Streda  18.00 hod.    + Martina
Štvrtok  18.00 hod.    + Jána, Františku a Máriu
Piatok 11.00 hod.    + Jozefa a Jozefínu
18.00 hod.    za mladých a rodiny (360  - 399) 
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Štefana a Zuzanu
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    o zdravie a Božiu pre Milana a Pavla

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu ráno (360 - 399) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Služby deti na sv. omši o 18,00hod., sv. ruženec o 17,30 hod. v Bazilike. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky bude o 10,00 hod. vo fare. Na budúcu nedeľu je zbierka na misie. Dňa 27.28.29.10.2016 bude prebiehať v našej farnosti duchovná obnova pred posvätením Baziliky, pozývame vás

Pane, nauč ma vytrvalosti v modlitbe a dôvere v tvoju moc.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme