slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Devätnásta nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 8. 2016)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Utorok Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice
Streda Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Štvrtok Sv. Kláry, panny - spomienka
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Jozefa, Štefániu a Ľudmilu
Utorok 18.00 hod.    + Ladislava
Streda  18.00 hod.    + Jána
Štvrtok  18.00 hod.    + Matúša a Štefana
Piatok 11.00 hod.    + Štefana, Jozefa a Máriu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny 
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Ľubomíra a Viktora
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    za Božiu pomoc a ocharanu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky nebude

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a v piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V Bazilike, prebiehajú maliarske práce, preto vás prosíme o modlitby a finančnú pomoc.

Po druhej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 15.00 hod. s požehnaním.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Pane, ďakujem, že ti na mne tak veľmi záleží.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme