slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvanásta nedeľa v cezročnom období (20. - 26. 6. 2016)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Narodenie Sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Slava a Jozefínu
Utorok 18.00 hod.    + Mikuláša a Annu
Streda  18.00 hod.    + Filipa, Hedvigu a dcéry
Štvrtok

18.00 hod.   

+ Mateja a Žofiu
Piatok 11.00 hod.    + Jána
  18.00 hod.    za mladých a rodiny 
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Paulínu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jána, Jaroslava a Magdalénu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky nebude

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a v piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Ešte stále pokračuje zber obnoseného šatstva.

Pokračujú murárske práce v Bazilike, preto vás prosíme o modlitby a finančnú pomoc.

Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné dielo Sv. Otca.

Na predaj je náboženská tlač.

Pane, dovoľ mi spoznávať ťa milovať celým srdcom.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme