slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Jedenásta nedeľa v cezročnom období (13. - 19. 6. 2016)

Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Zuzanu, Annu a Jozefínu
Utorok 18.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre novomanželov
Streda  18.00 hod.    Štefániu, Žofiu a dcéru
Štvrtok

18.00 hod.   

+ Tomáša a Evu
Piatok 11.00 hod.    Za dary Ducha Svätého
  18.00 hod.    za mladých a rodiny 
Sobota 7.30 hod.    za život
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja a Máriu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Valéra a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky nebude

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a v piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi. Pokračujú murárske práce v Bazilike, preto vás prosíme o modlitby a finančnú pomoc.

Pane, prichádzam k tebe so všetkými svojimi slabosťami, hriechmi, trápeniami a skladám ti ich k nohám.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme