slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štvrtá adventná nedeľa (21. - 27. 12. 2015)

Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa
Pondelok   po 4. adventnej nedeli
Utorok po 4. adventnej nedeli
Streda po 4. adventnej nedeli
Štvrtok po 4. adventnej nedeli
Piatok Narodenie Pána - slávnosť
Sobota  Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   6.45 hod.    + Tibora
  11.00 hod.    na úmysel
Utorok 6.45 hod.    + Vendelína a rodičov
  11.00 hod.    na úmysel
Streda  6.45 hod.    + Milana, Šimona a Františku
     11.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 16.00 hod.    na úmysel
  24.00 hod.    polnočná
Piatok 7.30 hod.    + Jozefa a Magdalénu
  11.00 hod.    na úmysel
  16.00 hod.    + Máriu, Vincenta, Ambróza a Annu
Sobota 7.30 hod.    Štefana a rodičov
  11.00 hod.    na úmysel
  16.00 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Vendelína
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefa, Martu a Michala

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v štvrtok doobeda (360-399)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Už štvrtí týždeň sú roráty, pozývame všetky deti.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 21. decembra 2015 od 16.00 hod. do 18.00 hod.

Pozývame vás na polnočnú sv. omšu s koledami a vianočným punčom.

Stretnutie pri jasličkách bude na Narodenie Pána o 14.00 hod., taktiež je vianočná ofera.

Požehnávanie domácnosti bude na požiadanie.

Pane, daj mi pochopiť, aký máš so mnou plán.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme