Štvrtá adventná nedeľa (21. - 27. 12. 2015)

Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa
Pondelok   po 4. adventnej nedeli
Utorok po 4. adventnej nedeli
Streda po 4. adventnej nedeli
Štvrtok po 4. adventnej nedeli
Piatok Narodenie Pána - slávnosť
Sobota  Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   6.45 hod.    + Tibora
  11.00 hod.    na úmysel
Utorok 6.45 hod.    + Vendelína a rodičov
  11.00 hod.    na úmysel
Streda  6.45 hod.    + Milana, Šimona a Františku
     11.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 16.00 hod.    na úmysel
  24.00 hod.    polnočná
Piatok 7.30 hod.    + Jozefa a Magdalénu
  11.00 hod.    na úmysel
  16.00 hod.    + Máriu, Vincenta, Ambróza a Annu
Sobota 7.30 hod.    Štefana a rodičov
  11.00 hod.    na úmysel
  16.00 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Vendelína
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefa, Martu a Michala

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v štvrtok doobeda (360-399)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Už štvrtí týždeň sú roráty, pozývame všetky deti.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 21. decembra 2015 od 16.00 hod. do 18.00 hod.

Pozývame vás na polnočnú sv. omšu s koledami a vianočným punčom.

Stretnutie pri jasličkách bude na Narodenie Pána o 14.00 hod., taktiež je vianočná ofera.

Požehnávanie domácnosti bude na požiadanie.

Pane, daj mi pochopiť, aký máš so mnou plán.

Free Joomla templates by Ltheme