slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tretia adventná nedeľa, otváranie brány milisrdenstva (14. - 20. 12. 2015)

Nedeľa Tretia adventná nedeľa, otváranie brány milisrdenstva
Pondelok   Sv. Jána z Kríža a učiteľa cirkvi - spomienka
Utorok po 3. adventnej nedeli
Streda po 3. adventnej nedeli
Štvrtok po 3. adventnej nedeli
Piatok po 3. adventnej nedeli
Sobota  po 3. adventnej nedeli
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   6.45 hod.    + Karola, Jána a Máriu
  11.00 hod.    na úmysel
Utorok 6.45 hod.    + Ľudmilu
  11.00 hod.    na úmysel
Streda  6.45 hod.    + Milana
     11.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 6.45 hod.    + Máriu
Piatok 6.45 hod.    + Blažeja a rodičov
  11.00 hod.    na úmysel
Sobota 6.45 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja, Františka a Štefániu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    za zdravie pre Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (320-359)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Už tretí týždeň sú roráty, pozývame všetky deti.

V piatok sv. omša nebude, z dôvodu spoločného spovedania v Lietave.

Dnes (v nedeľu) o 11.00 hod. sa bude otvárať brána milosrdenstva v Bazilike pri príležitosti mimoriadného Svätého roka milosrdenstva..

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 21. decembra 2015 od 16.00 hod. - do 18.30 hod. Program spovedania v iných farnostiach bude na výveske

Pane Ježišu, prosím, premieňaj ma, podľa tvojej vôle.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme