Tretia adventná nedeľa, otváranie brány milisrdenstva (14. - 20. 12. 2015)

Nedeľa Tretia adventná nedeľa, otváranie brány milisrdenstva
Pondelok   Sv. Jána z Kríža a učiteľa cirkvi - spomienka
Utorok po 3. adventnej nedeli
Streda po 3. adventnej nedeli
Štvrtok po 3. adventnej nedeli
Piatok po 3. adventnej nedeli
Sobota  po 3. adventnej nedeli
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   6.45 hod.    + Karola, Jána a Máriu
  11.00 hod.    na úmysel
Utorok 6.45 hod.    + Ľudmilu
  11.00 hod.    na úmysel
Streda  6.45 hod.    + Milana
     11.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 6.45 hod.    + Máriu
Piatok 6.45 hod.    + Blažeja a rodičov
  11.00 hod.    na úmysel
Sobota 6.45 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja, Františka a Štefániu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    za zdravie pre Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (320-359)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Už tretí týždeň sú roráty, pozývame všetky deti.

V piatok sv. omša nebude, z dôvodu spoločného spovedania v Lietave.

Dnes (v nedeľu) o 11.00 hod. sa bude otvárať brána milosrdenstva v Bazilike pri príležitosti mimoriadného Svätého roka milosrdenstva..

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 21. decembra 2015 od 16.00 hod. - do 18.30 hod. Program spovedania v iných farnostiach bude na výveske

Pane Ježišu, prosím, premieňaj ma, podľa tvojej vôle.

Free Joomla templates by Ltheme