Prvá adventná nedeľa (30. 11. - 6. 12. 2015)

Nedeľa Prvá adventná nedeľa
Pondelok   Sv. Ondreja, apoštola - sviatok
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Druhá adventná nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

 

Pondelok   6.45 hod.    na úmysel
11.00 hod.    + Gašpara, Magdalénu a Máriu
Utorok 6.45 hod.    na úmysel
11.00 hod.    + Mikuláša, Štefániu a deti
Streda  6.45 hod.    na úmysel
     11.00 hod.    + Gašpara
Štvrtok 6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    + Gregora, Františku a Viktora
Piatok 6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    + Ignáca, Vincenciu a deti
18.00 hod.    za mladých a rodiny (240-279)
Sobota 6.45 hod.    na úmysel
  16.00 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Teréziu
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Mikuláša, Annu a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (240-279)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Od pondelka začínajú roráty, pozývame všetky deti.

V piatok pozývame mladých a rodiny na sv. omšu.

Dnes je zbierka na charitu.

Dnes o 14.00 hod. sa uskutočnia Adventné trhy, tešíme sa na účasť.

Prosíme rodiny o pomoc pri rorátoch.

Sv. spoveď:

  • dospelí - pri každej sv. omši,
  • deti - v stredu od 16.30 hod.,
  • mladí - v piatokod 17.00 hod.,
  • chorí - vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Ježišu, túžim prežiť tento adventný čas v Tvojej blízkosti.

Free Joomla templates by Ltheme