Krista Kráľa v cezročnom období "B" (23. - 29. 11. 2015)

Nedeľa Krista Kráľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Ondreja Dung - Laka, kňaza, spol. mučeníkov
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - spomienka
Nedeľa Prvá adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.    + Jána a rodičov
18.00 hod.    na úmysel
Utorok 11.00 hod.    + Jozefa, Antóniu a Máriu
18.00 hod.    na úmysel
Streda  18.00 hod.    + Štefana a Zuzanu
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
18.00 hod.    + Antona, Albínu a deti
Piatok 11.00 hod.    + Jozefa a Emila
18.00 hod.    za mladých a rodiny (200-239)
Sobota 7.00 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa, Máriu a deti
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Filipa, Jozefu, Jána, Tibora a Evu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (200-239)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare, prosím o účasť. 

V piatok pozývame mladých a rodiny na sv. omšu.

Na budúcu nedeľu pri každej sv. omši budeme požehnávať adventné vence. Taktiež je zbierka na charitu.

V nedeľu sa uskutočnia ADVENTNÉ TRHY, tešíme sa na účasť.

Prosíme rodiny o pomoc pri mrorátoch. 

Ježišu Kráľu, ukáž mi cestu, akou môžem šíriť tvoje kráľovstvo v tomto svete.

Free Joomla templates by Ltheme