Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období "B" (16. - 22. 11. 2015)

Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Obetovanie Panny Márie - spomienka
Nedeľa Krista Kráľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    + Cecíliu, Štefana a dcéru
Utorok 18.00 hod.    + Štefana, Žofiu a dcéru
Streda  11.00 hod.    + Karola a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Adama a Annu
Piatok 11.00 hod.    + Filipa
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (160-199)
Sobota 7.00 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Františka a rodičov
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    za duše v očisci

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (160-199)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare, prosím o účasť. 

V piatok pozývame mladých a rodiny na sv. omšu.

Dobrovoľna zbierka "Boj proti hladu", vyzbieralo sa 422 Eur.

Ďakujeme za brigádu pri kaplnke sv. Anny. 

Pane, ukáž mi cestu nezištného dávania a ochotnej služby..

Free Joomla templates by Ltheme