Všetkých Svätých - slávnosť (2. - 8. 11. 2015)

Nedeľa Všetkých Svätých - slávnosť
Pondelok   Spomienka na všetkých verných zosnulých
Utorok féria
Streda Sv. Karola Boromea, biskupa - spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   7.30 hod.    poďakovanie za 90. rokov života
  11.00 hod.    za všetkých zosnulých
  18.00 hod.    na úmysel sv. Otca
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jána
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    poďakovanie za 60. rokov života
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Blažeja
Piatok 11.00 hod.    + Jána a Evu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (80-119)
Sobota 7.00 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Vincenta, Štefániu a Veroniku
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Evu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (80-119)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare, prosím o účasť. 

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou. 

Sv. spoveď každý deň pred sv. omšou

  • deti v stredu od 16.30 hod.,
  • mladí v piatok od 17.00 hod.,
  • ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Svieca za nenarodených, si môžete zakúpiť vzadu v kostole.

Od. 1. do 8. novembra môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky pre duše v očisci.

Pane, s Tvojou pomocou sa začnem usilovať o svätosť.

Free Joomla templates by Ltheme