slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Všetkých Svätých - slávnosť (2. - 8. 11. 2015)

Nedeľa Všetkých Svätých - slávnosť
Pondelok   Spomienka na všetkých verných zosnulých
Utorok féria
Streda Sv. Karola Boromea, biskupa - spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   7.30 hod.    poďakovanie za 90. rokov života
  11.00 hod.    za všetkých zosnulých
  18.00 hod.    na úmysel sv. Otca
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jána
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    poďakovanie za 60. rokov života
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Blažeja
Piatok 11.00 hod.    + Jána a Evu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (80-119)
Sobota 7.00 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Vincenta, Štefániu a Veroniku
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Evu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (80-119)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare, prosím o účasť. 

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou. 

Sv. spoveď každý deň pred sv. omšou

  • deti v stredu od 16.30 hod.,
  • mladí v piatok od 17.00 hod.,
  • ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Svieca za nenarodených, si môžete zakúpiť vzadu v kostole.

Od. 1. do 8. novembra môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky pre duše v očisci.

Pane, s Tvojou pomocou sa začnem usilovať o svätosť.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme