Tridsiata nedeľa v cezročnom období "B" (26. 10. - 1. 11. 2015)

Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Všetkých Svätých - slávnosť

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Františka
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Michala a Máriu
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Štefana, Magdalénu a Filipa
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Štefana, Barboru a deti
Piatok 11.00 hod.    + Antona, Jozefu a Júliu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (40-79)
Sobota 7.00 hod.    na úmysel
  15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Jána
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + za zdravie a Božiu pomoc pre Filipa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (40-79)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare, ruženec sa modlia ôsmaci o 17.30 hod., prosím o účasť. Modlitbu sv. ruženca v pondelky sa budeme modliť žiaci po ročníkoch pred sv. omšou.

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou. 

Zbierka na misie: 475,36 Eur. 

Sv. spoveď pred slávnosťou Všetkých svätých a verných zosnulých bude každý deň pred sv. omšou.

Svieca za nenarodených, si môžete zakúpiť vzadu v kostole.

Ďakujem rodičom a mladým za prípravu dnešnej slávnosti.

Pane, Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

Free Joomla templates by Ltheme