slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata nedeľa v cezročnom období "B" (26. 10. - 1. 11. 2015)

Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Všetkých Svätých - slávnosť

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Františka
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Michala a Máriu
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Štefana, Magdalénu a Filipa
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Štefana, Barboru a deti
Piatok 11.00 hod.    + Antona, Jozefu a Júliu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (40-79)
Sobota 7.00 hod.    na úmysel
  15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Jána
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + za zdravie a Božiu pomoc pre Filipa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (40-79)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare, ruženec sa modlia ôsmaci o 17.30 hod., prosím o účasť. Modlitbu sv. ruženca v pondelky sa budeme modliť žiaci po ročníkoch pred sv. omšou.

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou. 

Zbierka na misie: 475,36 Eur. 

Sv. spoveď pred slávnosťou Všetkých svätých a verných zosnulých bude každý deň pred sv. omšou.

Svieca za nenarodených, si môžete zakúpiť vzadu v kostole.

Ďakujem rodičom a mladým za prípravu dnešnej slávnosti.

Pane, Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme