slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období "B" (19. - 25. 10. 2015)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Jána Pavla II., pápeža - ľubovoľná spomienka
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Vincenta a Zuzanu
Utorok 8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Alojza a rodičov
Streda  18.00 hod.    + Karola, Jána a Máriu
Štvrtok 18.00 hod.    + Vincenta a Máriu
Piatok 11.00 hod.    + Mateja a Emíliu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (rodičia birmovancov)
Sobota 7.00 hod.    na úmysel
  15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Jána
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + za zdravie a Božiu pomoc pre Filipa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši sobášnej (rodičia birmovancov)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare, ruženec sa modlia siedmaci o 17.30 hod., prosím o účasť. Modlitbu sv. ruženca v pondelky sa budeme modliť žiaci po ročníkoch pred sv. omšou.

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou. 

Dnes je Misijná nedeľa, koná sa zbierka na misie. 

Sv. spoveď pre birmovancov a rodičov, birmovných rodičov bude v sobotu o 10.00 hod.

Budúcu nedeľu o 11.00 hod. je vysluhovanie sviatosti birmovania.

Pane, pomôž mi byť pokorným služobníkom všetkým.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme