slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období "B" (12. - 18. 10. 2015)

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Piatok féria
Sobota  Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    + Jozefa a Magdalénu
Utorok 18.00 hod.    + Alojza a rodičov
Streda  18.00 hod.    + Boženu a rodičov
Štvrtok 18.00 hod.    + Jozefa, Annu a rodičov
Piatok 11.00 hod.    + Júliusa a Bertu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (1-39)
Sobota 7.00 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Jaroslava
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Ľubomíra a Jaroslava

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 1-39

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare, ruženec sa modlia šiestaci o 17.30 hod., prosím o účasť. Modlitbu sv. ruženca v pondelky sa budeme modliť žiaci po ročníkoch pred sv. omšou.

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou. Po sv. omši je stretnutie rodičov birmovancov.

Na budúcu nedeľu je Misijná nedeľa, koná sa zbierka na misie. Taktiež v nedeľu o 9.00 hod. sa budeme modliť ruženec s deťmi našej farnosti, s deťmi celého sveta za jednotu a mier.

Pane, pomôž mi postupne strácať všetko okrem Teba.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme