Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období "B" (5. - 11. 10. 2015)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Ružencovej Panny Márie - spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Silvestra
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Šimona, Antóniu, Ignáca a Štefana
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Michala, Štefániu a Justína
Štvrtok 18.00 hod.    + Michala
Piatok 11.00 hod.    + Štefana a Emíliu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (Trstená)
Sobota 7.00 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Veroniku, Štefániu a Vincenta
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jakuba, Emíliu a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  (Trstená) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare, ruženec sa modlia piataci o 17.30 hod., prosím o účasť. Modlitbu sv. ruženca v pondelky sa budeme modliť žiaci po ročníkoch pred sv. omšou.

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou. 

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Pane, daj nech tvoja láska uzdraví aj zložité vzťahy.

Free Joomla templates by Ltheme