Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období "B" (28. 9. - 4. 10. 2015)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
Streda Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok Sv. Terézie z Lisieuux, panny a učiteľka Cirkvy
Piatok Svätých anjelov strážcov - spomienky
Sobota  Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    + Vieru a rodičov
Utorok 18.00 hod.    + Silvestra a Katarínu
Streda  18.00 hod.    + Jozefa a Johanu
Štvrtok 11.00 hod.    + Máriu, Magdalénu a rodičov
  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 11.00 hod.    + Vojtecha
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (440-480)
Sobota 17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.    sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.    + Františka, Štefániu a deti
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Františka, Františku a Petra

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši (440-480) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou. 

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci sv. spoveď:

  • dospelí každý deň pred sv. omšami
  • deti v stredu o 16.30 hod.
  • mladí v piatok od 17.00 hod.
  • ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť

Modlitbu sv. ruženca sa budeme modliť po ročníkoch pred sv. omšou.

Pane, pomôž mi odmietať hriech v každej podobe.

Free Joomla templates by Ltheme