slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období "B" (28. 9. - 4. 10. 2015)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
Streda Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok Sv. Terézie z Lisieuux, panny a učiteľka Cirkvy
Piatok Svätých anjelov strážcov - spomienky
Sobota  Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    + Vieru a rodičov
Utorok 18.00 hod.    + Silvestra a Katarínu
Streda  18.00 hod.    + Jozefa a Johanu
Štvrtok 11.00 hod.    + Máriu, Magdalénu a rodičov
  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 11.00 hod.    + Vojtecha
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (440-480)
Sobota 17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.    sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.    + Františka, Štefániu a deti
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Františka, Františku a Petra

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši (440-480) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou. 

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci sv. spoveď:

  • dospelí každý deň pred sv. omšami
  • deti v stredu o 16.30 hod.
  • mladí v piatok od 17.00 hod.
  • ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť

Modlitbu sv. ruženca sa budeme modliť po ročníkoch pred sv. omšou.

Pane, pomôž mi odmietať hriech v každej podobe.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme