slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období "B" (21. - 27. 9. 2015)

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Matúša, apoštola - sviatok
Utorok féria
Streda Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Pavla a Zuzanu
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    Štefana, rodičov a deti
Streda  18.00 hod.    + Jána a Antóniu
Štvrtok 18.00 hod.    + Antona, Agnesu a Máriu
Piatok 11.00 hod.    + Františka a Brigitu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (400-439)
Sobota 15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Vincenta, Veroniku a Štefániu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Kristínu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši (400-439) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou. 

V sobotu o 15.00 hod. si vyslúžia sv. manželstva Martin Palko a Zuzana Hulínová.

Pane, daj mi silu byť služobníkom všetkých bez rozdielu.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme