Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období "B" (14. - 20. 9. 2015)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Povýšenie Svätého Kríža - sviatok
Utorok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Streda Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    + Matúša a Štefana
Utorok 7.30 hod.    + Janu a Pavlu
  11.00 hod.    na úmysel
  16.00 hod.    na úmysel
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Gašpara
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Annu
Piatok 11.00 hod.    + Ladislava a Alojziu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (360-399)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Viktora a Štefániu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jána, Martina, Karola, Pavla a Jaroslava

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši (360-399) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou. V piatok budeme ďakovať za úrodu, kántrovy deň.

Ďakujeme mladým za brigádu pri dreve.

Pane, premieňaj ma svojimi milosťami na svoj obraz.

Free Joomla templates by Ltheme