Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období "B" (7. - 13. 9. 2015)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Marka, Melichara a Štefana, kňazov a mučeníkov
Utorok Narodenie Panny Márie - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.    + Ignáca, Žofiu a deti
  18.00 hod.    na úmysel
Utorok 11.00 hod.    poďakovanie za 80. rokov života
  18.00 hod.    na úmysel
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Máriu
Štvrtok 18.00 hod.    poďakovanie za 10. rokov spoločného života
Piatok 11.00 hod.    + Júliusa
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (320-359)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa, Štefániu a rodičov
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Dominika a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši (320-359) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V utorok je sviatok Narodenia Panny Márie, patrónky Baziliky, preto tento deň svätíme ako nedeľu.

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi a prípravu hodovej slávnosti.

Pane, dotkni sa ma svojou uzdravujúcou mocou.

Free Joomla templates by Ltheme