Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období "B" (31. 8. - 6. 9. 2015)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.    + Mikuláša, Zuzanu a Jozefu
  18.00 hod.    za zdravie Antona
Utorok 8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Štefana, Vincenta a Alojziu
Streda  7.30 hod.    spevácky vo fare
  8.00 hod.    školská
  18.00 hod.    + Pavla, Jozefínu, rodičov a bratov
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Štefana, Žofiu a Jozefa
Piatok 11.00 hod.    + Pavla, Máriu a rodičov
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (280-319)
Sobota 17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.    sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.    za zdravie Ľudmily, Heleny a Eduarda
  11.00 hod.    hodová
  16.00 hod.    + Martina

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši (280-319) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou.

V týždni je prvý piatok, sv. spoveď: 

- dospelí každý deň,

- deti v stredu od 16.30 hod.,

- mladí v piatok od 17.00 hod.,

- ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

V sobotu je fatimské stretnutie a zároveň púť k Panne Márii Frivaldskej (program).

V nedeľu sú Frivaldské hody, sv. omša o 11.00 hod. program po obede o 13.30 hod., ste pozvaní.

Pane, chcem, aby moje srdce bolo plné Teba..

Free Joomla templates by Ltheme