Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období "B" (24. - 30. 8. 2015)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Moniky - spomienka
Piatok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota  Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    + Štefana, Vincenciu a deti
Utorok 8.00 hod.    + Štefana a Pavlínu
Streda  18.00 hod.    + Jozefa a Helenu
Štvrtok 8.00 hod.    + Štefana, Žofiu a Jozefa
Piatok 11.00 hod.    poďakovanie za 70. rokov života
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (240-279)
Sobota 16.00 hod.    sv. omša TV LUX
Nedeľa 7.30 hod.   

+ Ondreja

  10.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefa a Viktóriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno po sv. omši (240-279) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Pokračujeme s rekonštrukciou Baziliky, prosíme o modlitby a materiálnu pomoc.

V sobotu o 11.00 hod. sv. omša ku cti sv. Huberta v Rybnej, o 10.00 hod. začína program púte TV LUX.

Pane, naplň ma túžbou prijímať Ťa každý deň.

Free Joomla templates by Ltheme