slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období "B" (17. - 23. 8. 2015)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok Sv. Pia X., pápeža - spomienka
Sobota  Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   8.00 hod.    + Ignáca, Filipinu a deti
Utorok 8.00 hod.    + Michala, Uršuľu a Juraja
Streda  8.00 hod.    + Karola a Máriu, Jána
Štvrtok 8.00 hod.    + Šimona, Máriu a deti
Piatok 11.00 hod.    + Viktora a Ľubomíra
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (200-239)
Sobota 14.00 hod.    ku cti sv. Huberta
  15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.   

+ Štefana a Ľudmilu

  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Ladislava

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši (200-239) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Pokračujeme s rekonštrukciou Baziliky, prosíme o modlitby a materiálnu pomoc.

V sobotu o 14.00 hod. sv. omša ku cti sv. Huberta, o 15.00 hod. si vyslúžia sviatosť manželstva Andrej Mesároš a Martina Imrichovská.

Pane, rozmnož vo mne túžbu denne Ťa prijímať do srdca.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme