Dvadsiata nedeľa v cezročnom období "B" (17. - 23. 8. 2015)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok Sv. Pia X., pápeža - spomienka
Sobota  Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   8.00 hod.    + Ignáca, Filipinu a deti
Utorok 8.00 hod.    + Michala, Uršuľu a Juraja
Streda  8.00 hod.    + Karola a Máriu, Jána
Štvrtok 8.00 hod.    + Šimona, Máriu a deti
Piatok 11.00 hod.    + Viktora a Ľubomíra
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (200-239)
Sobota 14.00 hod.    ku cti sv. Huberta
  15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.   

+ Štefana a Ľudmilu

  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Ladislava

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši (200-239) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Pokračujeme s rekonštrukciou Baziliky, prosíme o modlitby a materiálnu pomoc.

V sobotu o 14.00 hod. sv. omša ku cti sv. Huberta, o 15.00 hod. si vyslúžia sviatosť manželstva Andrej Mesároš a Martina Imrichovská.

Pane, rozmnož vo mne túžbu denne Ťa prijímať do srdca.

Free Joomla templates by Ltheme