Deväťnásta nedeľa v cezročnom období "B" (10. - 16. 8. 2015)

Nedeľa Deväťnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Utorok Sv. Kláry, panny - spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Sobota  Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť (prikázaný sviatok)
Nedeľa Dvatsiata nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   8.00 hod.    + Jozefa a Annu
Utorok 8.00 hod.    + Dominika, Júliu a deti
Streda  8.00 hod.    + Jozefa a Annu
Štvrtok 18.00 hod.    + Jozefa a rodičov
Piatok 11.00 hod.    za dary Ducha Svätého
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (160 - 199)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
11.00 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   

+ Evu

  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Valéra a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši (160-199) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Pokračujeme s rekonštrukciou Baziliky, prosíme o modlitby a materiálnu pomoc.

V sobotu pred sv. omšami bude požehnanie bylín, zelín a kvetov.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Pane, drž ma pevne vo svojich rukách. S Tebou chcem žiť.

Free Joomla templates by Ltheme