slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Deväťnásta nedeľa v cezročnom období "B" (10. - 16. 8. 2015)

Nedeľa Deväťnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Utorok Sv. Kláry, panny - spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Sobota  Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť (prikázaný sviatok)
Nedeľa Dvatsiata nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   8.00 hod.    + Jozefa a Annu
Utorok 8.00 hod.    + Dominika, Júliu a deti
Streda  8.00 hod.    + Jozefa a Annu
Štvrtok 18.00 hod.    + Jozefa a rodičov
Piatok 11.00 hod.    za dary Ducha Svätého
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (160 - 199)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
11.00 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   

+ Evu

  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Valéra a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši (160-199) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Pokračujeme s rekonštrukciou Baziliky, prosíme o modlitby a materiálnu pomoc.

V sobotu pred sv. omšami bude požehnanie bylín, zelín a kvetov.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Pane, drž ma pevne vo svojich rukách. S Tebou chcem žiť.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme