Osemnásta nedeľa v cezročnom období "B" (3. - 9. 8. 2015)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza - spomienka
Streda Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Štvrtok Premenenie Pána - sviatok
Piatok féria
Sobota  Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Nedeľa Deväťnásta nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    + Petra, Ondreja a Máriu
Utorok 18.00 hod.    + Filipa, Štefániu a rodičov
Streda  18.00 hod.    + Fridolína a Žofiu
Štvrtok 18.00 hod.    + Máriu, Magdalénu a Pavla
Piatok 11.00 hod.    poďakovanie za 50. rokov života
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (120 - 159)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   

+ Jána, Jaroslava a Pavla

  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Valéra a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (120-159) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Pokračujeme s rekonštrukciou Baziliky, prosíme o modlitby a materiálnu pomoc.

Dnes je možnosť vo farských kostoloch získať úplné odpustky "Porciunkuly". 

Budúci týždeň je prvý piatok, sviatosť zmierenia vysluhujeme každý deň pred sv. omšou. Ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Dnes po druhej sv. omši je vyložená Sviatosť Oltárna do 15.00 hod., s požehnaním.

Príď, Pane Ježišu, dokorán Ti otváram svoje srdce.

Free Joomla templates by Ltheme