slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období "B" (27. 7. - 2. 8. 2015)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Utorok féria
Streda Sv. Marty - spomienka
Štvrtok Blahoslavenej Zdenky, panny a mučenice - spomienka
Piatok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Sobota  Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Zuzanu
Utorok 18.00 hod.    + Alojza, Teklu a Máriu
Streda  18.00 hod.    + Vincenta a Alojziu
Štvrtok 18.00 hod.    + Pavla a Pavlínu
Piatok 8.00 hod.    + Michala, Annu a Ľudovíta
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (80 - 119)
Sobota 14.30 hod.    sobášna
  17.15. hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.    sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.   

+ Štefana a Paulínu

  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Michala

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (80-119) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Pokračujeme s rekonštrukciou Baziliky, prosíme o modlitby a materiálnu pomoc. Potrebujeme viac žien na čistenie o 16.30 hod. každý deň.

V sobotu o 14.30 hod. si vyslúžia sviatosť manželstva Lukáš Michálik a Zuzana Jakubská.

Fatimská sobota:

  • 17.15 hod. sv. ruženec
  • 18.00 hod. sv. omša

Pane, nie som hoden, ale povedz jediné slovo...

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme