Druhá adventná nedeľa, "A" (9. - 15. 12. 2013)

Nedeľa Druhá adventná nedeľa, "A"
Pondelok   Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Utorok Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka - spomienka
Streda féria po druhej adventnej nedeli
Štvrtok féria po druhej adventnej nedeli
Piatok Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Sobota Sv. Jána z Kríža a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Tretia adventná nedeľa, "A"

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  7.30 hod.   + Štefániu
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 6.45 hod.   + z rodiny Škorvagovej
Streda 6.45 hod.   + za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok 6.45 hod.   + Jozefa, Máriu a Antóniu
Piatok 6.45 hod.   + Jozefa a Karolínu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (400-439)
Sobota 6.45 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Štefana a Katarínu
  11.00 hod.   + Martina Mazáka, kňaza
  16.00 hod.   poďakovanie za 60. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po druhej sv. omši č. d. 400-439

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny o 18.00 hod. Na charitu ste prispeli sumou 345,01 Eur.

Ďakujem mladým z Aktívcentra, penziónu u Hromadov, Kofole a. s., rade rodičov, škôlke a dobrovoľníkom za pomoc pri Adventných trhov a vám za účasť.

V nedeľu o 11.00 hod. si pripomenieme 100 rokov od narodenia pátra Martina Mazáka.

Spoločná sv. spoveď bude v nedeľu od 15.30 - 17.00 hod. 

Cesta k Bohu vedie cez Krista, ceste ku Kristovi vedie skrze pokánie.

Free Joomla templates by Ltheme