Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (4.-10. 11. 2013)

Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   Sv. Karola Boromea, biskupa - spomienka
Utorok féria tridsiateho prvého týždňa
Streda féria tridsiateho prvého týždňa
Štvrtok féria tridsiateho prvého týždňa
Piatok féria tridsiateho prvého týždňa
Sobota Výročie posviacky Lateránskej Baziliky - sviatok
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Karola
Utorok 18.00 hod.   + Milana a Stanislava
Streda 18.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok 18.00 hod.   + Milana a Boženu
Piatok 7.30 hod.   + Ignáca, Margitu a rodičov
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (200-239)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Libušu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Jána a Jozefa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po druhej sv. omši č. d. 200-239

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša, spevácky je o 17.00 hod. vo fare. 

V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny o 18.00 hod.

Od 1. - 8. novembra možno získať úplné odpustky pre duše v očisci raz denne, podmienky sviatosť zmierenia, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva). 

Svieca za nenarodených je vo vchode do kostola.

Ďakujem za zbierku šatstva.

Pane, dotkni sa ma svojím mocným pohľadom už dnes.

Free Joomla templates by Ltheme