Tridsiata nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (28. 10. - 3. 11. 2013)

Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
Utorok féria tridsiateho týždňa
Streda féria tridsiateho týždňa
Štvrtok féria tridsiateho týždňa
Piatok Všetkých Svätých - slávnosť
Sobota Spomienka na všetkých verných zosnulých
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Jána a Antóniu
Utorok 18.00 hod.   + Michala, Františku a Martina
Streda 18.00 hod.   + Ignáca a Žofiu
Štvrtok 18.00 hod.   + Antona, Agnesu a Máriu
Piatok 7.30 hod.   + Ondreja a Annu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   za mladých a rodiny (160-199)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   na úmysel Sv. Otca
Nedeľa 7.30 hod.   + Bohumila
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Vincenta a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po druhej sv. omši č. d. 160-199

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša, spevácky je o 17.00 hod. vo fare. V pondelok sa modlia ruženec ôsmaci.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, sviatosť zmierenia vysluhujeme každý deň pred sv. omšou, deti v utorok od 16.30 hod., mladí vo štvrtok, ku chorým pôjdeme v stredu horná časť a vo štvrtok dolná časť.

Na Misie ste prispeli 436,39 eur.

Od 1. - 8. novembra možno získať úplné odpustky pre duše v očisci raz denne, podmienky sviatosť zmierenia, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva). 

Svieca za nenarodených je vo vchode do kostola.

Ďakujem za zbierku šatstva.

Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

Free Joomla templates by Ltheme