Druhá adventná nedeľa v roku "C" (10. - 16. 12. 2012)

Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "C"
Pondelok  
po druhej adventnej nedeli
Utorok po druhej adventnej nedeli
Streda po druhej adventnej nedeli
Štvrtok Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Piatok Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota po druhej adventnej nedeli
Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "C"
 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
6.45 hod.  
na úmysel

18.00 hod. + Jakuba
Utorok 6.45 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Antona, Máriu a Boženu
Streda 6.45 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Františka a Katarínu
Štvrtok 6.45 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Máriu a Annu
Piatok 6.45 hod.  
na úmysel

11.00 hod.  
+ Milana a rodičov

18.00 hod.  
za mladých a rodiny (440 - 480)
Sobota 7.30 hod.  
na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Pavla a Janu

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Elenu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 440 - 480

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok sú detské rorátne sv. omše ráno, prosíme deti o účasť. Doneste si lampáše a rodičov prosíme o pomoc pri čaji.

Na charitu sa vyzbieralo 330 eur. Zimné kántrové dni, pre nás je záväzný piatok.

Spoločná sv. spoveď ku sviatkom Božieho narodenia je v našej farnosti 16. decembra 2012 od 15.30 do 18.00 hod.

Čím dnes pripravíš cestu Bohu?

Free Joomla templates by Ltheme