Tridsiata štvrtá nedeľa, KRISTA KRÁĽA (26. 11. - 2. 12. 2012)

Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa, KRISTA KRÁĽA
Pondelok  
34. týždňa v cezročnom období
Utorok 34. týždňa v cezročnom období
Streda 34. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 34. týždňa v cezročnom období
Piatok Sv. Ondreja, apoštola - sviatok
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Prvá adventná nedeľa, v roku C

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Magdalénu a sestry
Utorok 18.00 h  
za Božiu pomoc a zdravie
Streda 18.00 h  
+ Jozefa
Štvrtok 18.00 h  
za Božiu pomoc v rodine
Piatok
11.00 h  
+ Demetera, Karolínu a Máriu

18.00 h  
za mladých a rodiny (360 - 399)
Sobota 7.30 h  
+ Františka
Nedeľa 7.30 h  
+ Michala

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Gašpara

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 360 - 399

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka sú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok pre mladých a rodiny, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Dnes po druhej sv. omši bude vyložená sviatosť Oltárna. O 15.00 hod. bude obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätenejšiemu srdcu Ježišovmu, s požehnaním. Kto sa zúčastní pri recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, získava úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Na budúcu nedeľu si prineste adventé vence na požehnanie, taktiež v nedeľu je zbierka na charitu (žlté pokladničky).

Pane, prosím Ťa, veď ma celým mojim životom.
Free Joomla templates by Ltheme