Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období (19. - 25. 11. 2012)

Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
33. týždňa v cezročnom období
Utorok 33. týždňa v cezročnom období
Streda Obetovanie Panny Márie - spomienka
Štvrtok Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka
Piatok 33. týždňa v cezročnom období
Sobota Sv. Ondreja Dung - Laka a spol., mučeníkov - spomienka
Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa, KRISTA KRÁĽA

 

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Františka
Utorok 18.00 h  
za Božiu pomoc pri pôrode
Streda 18.00 h  
+ Štefana a rodičov
Štvrtok 18.00 h  
+ Michala, Máriu a Ondreja
Piatok
11.00 h  
za Božiu pomoc pri operácii

18.00 h  
za mladých a rodiny (320 - 359)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Vladimíra

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Emíliu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 320 - 359

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka sú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok pre mladých a rodiny, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Pane, posilni moju vieru, aby som sa nebál(a), ale dôveroval(a) Ti v každom okamihu môjho života.
Free Joomla templates by Ltheme