Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období (12. - 18. 11. 2012)

Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka
Utorok 32. týždňa v cezročnom období
Streda 32. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 32. týždňa v cezročnom období
Piatok 32. týždňa v cezročnom období
Sobota Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Jozefa a Margitu
Utorok 18.00 h  
+ Františka a rodičov
Streda 18.00 h  
+ Jozefu, Štefana a rodičov
Štvrtok 18.00 h  
+ Emila a Jozefa
Piatok
11.00 h  
+ Cecíliu, Štefana a rodičov

18.00 h  
za mladých a rodiny (280 - 319)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Jozefa a Emíliu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
Jarmilu a manžela

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 280 - 319

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka sú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok pre mladých a rodiny, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Pane, pomôž mi dávať Ti všetko, nie iba niečo, trocha.
Free Joomla templates by Ltheme