slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období (5. - 11. 11. 2012)

Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
31. týždňa v cezročnom období
Utorok 31. týždňa v cezročnom období
Streda 31. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 31. týždňa v cezročnom období
Piatok Výročie posviacky Lateránskej Baziliky - sviatok
Sobota Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

 

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Mateja a Emíliu
Utorok 11.00 h  
+ Štefana, Gašpara a Zuzanu

18.00 h  
na úmysel
Streda 11.00 h  
+ Jozefa, Máriu, Juraja, Máriu rodičov

18.00 h  
na úmysel
Štvrtok 18.00 h  
+ Emila a Jozefa
Piatok
11.00 h  
+ Vincenta a Máriu

18.00 h  
za mladých a rodiny (200-279)
Sobota 7.30 h  
poďakovanie za 50 rokov spoločného života
Nedeľa 7.30 h  
+ Miloša a rodičov

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
poďakovanie za 40 rokov spoločného života

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 240-279

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka sú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok pre mladých, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Nezabúdajme na naších zosnulých aj počas týždňa na sv. omši so sv. prijímaním.

Pane, pomôž mi milovať všetkých ľudí bez rozdielu.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme