Tridsiata nedeľa v cezročnom období (29. 10. - 4. 11. 2012)

Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
30. týždňa v cezročnom období
Utorok 30. týždňa v cezročnom období
Streda 30. týždňa v cezročnom období
Štvrtok Všetkých svätých - slávnosť
Piatok Spomienka na všetkých verných zosnulých
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
poďakovanie za Božiu pomos a ochranu
Utorok 11.00 h  
+ bratov
18.00 h   na úmysel
Streda 11.00 h  
+ rodinu

18.00 h  
na úmysel
Štvrtok 7.30 h  
za Božiu pomoc pri operácii
11.00 h   za veriacich

16.00 h  
na úmysel
Piatok
7.30 h  
+ Imricha a Antóniu
11.00 h   na úmysel

18.00 h  
na úmysel
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Mariána, Štefana a Imricha

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Viktóriu a Jána

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 200-239

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka sú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok pre mladých, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Tento týždeň je prvý piatok. Sv. spoveď:

  • deti: v stredu od 16.30 h do sv. omše
  • mladí - v  piatok od 17.00 h do sv. omše
  • dospelí - každý deň pred sv. omšou
  • ku chorým - streda horná časť
    piatok dolná časť

V týždni modlitieb za zosnulých je možné získať úplné odpustky pre duše v očisci za obvyklých podmienok.

Zbierka na misie 440 €.

Dňa 28. 10. 2012 o 15.00 hod. pozývajú našich starkých na posedenie v mesiaci úcty k starším

Svieca za nenarodených, vstup do kostola.

Free Joomla templates by Ltheme