Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období (22. 10. - 28. 10 2012)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Bl. Jána Pavla II. - spomienka
Utorok 29. týždňa v cezročnom období
Streda 29. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 29. týždňa v cezročnom období
Piatok 29. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Tridsiata deviata nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Antona, Jána a Vladimíra
Utorok 18.00 h  
+ Gašpara a Vendelína
Streda 18.00 h  
+ Štefana, Ľudmila a Vieru
Štvrtok 18.00 h  
+ Antona a Máriu
Piatok
11.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc

18.00 h  
za rodiny (160-199)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Magdalénu a Františka

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Jakuba, Emíliu a vnukov

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 160-199

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok sú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Máme ružencový október. V pondelok sa modlia žiaci pred sv. omšou. Zapojme sa do modlitby doma, v práci, pri starkých a chorých.

V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Pane, prosím Ťa o silu a ochotu slúžiť mojím bližným.
Free Joomla templates by Ltheme