Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období (15.10. - 21. 10. 2012)

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Utorok 28. týždňa v cezročnom období
Streda Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Štvrtok sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
Piatok 28. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Filipínu, Ignáca a deti
Utorok 18.00 h  
+ Adama a Štefániu
Streda 18.00 h  
+ Jána, Annu a Fridolína
Štvrtok 18.00 h  
+ Ľudovíta, Paulinu a Annu
Piatok
11.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc pre Natáliu
18.00 h   za rodiny (80-159)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Vendelína

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Jaroša

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 120-159

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok sú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Máme ružencový október. V pondelok sa modlia žiaci pred sv. omšou. Zapojme sa do modlitby doma, v práci, pri starkých a chorých.

Budúca nedeľa je zbierka na misie.

Pane, túžim ti dôverovať väčšmi ako komukoľvek na svete.

Free Joomla templates by Ltheme