slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období (15.10. - 21. 10. 2012)

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Utorok 28. týždňa v cezročnom období
Streda Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Štvrtok sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
Piatok 28. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Filipínu, Ignáca a deti
Utorok 18.00 h  
+ Adama a Štefániu
Streda 18.00 h  
+ Jána, Annu a Fridolína
Štvrtok 18.00 h  
+ Ľudovíta, Paulinu a Annu
Piatok
11.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc pre Natáliu
18.00 h   za rodiny (80-159)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Vendelína

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Jaroša

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 120-159

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok sú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Máme ružencový október. V pondelok sa modlia žiaci pred sv. omšou. Zapojme sa do modlitby doma, v práci, pri starkých a chorých.

Budúca nedeľa je zbierka na misie.

Pane, túžim ti dôverovať väčšmi ako komukoľvek na svete.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme