Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období (8. 10 - 14. 10. 2012)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
27. týždňa v cezročnom období
Utorok 27. týždňa v cezročnom období
Streda 27. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 27. týždňa v cezročnom období
Piatok 27. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
za pokoj v rodine
Utorok 18.00 h  
+ Jozefa a Štefániu
Streda 18.00 h  
+ Jána
Štvrtok 18.00 h  
+ Jozefa
Piatok
11.00 h  
+ Juraja a Uršuľu
Sobota 7.30 h  
poďakovanie za 20. rokov spoločného života
Nedeľa 7.30 h  
+ Agnešu, Teréziu a Apolóniu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Vincenta a Štefániu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 80-119

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok sú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Máme ružencový október. V pondelok sa modlia žiaci pred sv. omšou. Zapojme sa do modlitby doma, v práci, pri starkých a chorých.

Ďakujeme deťom, mladým a dospelým za účasť na sviatosti zmierenia.

V piatok bude mať celý dekanát sv. omšu a katechézu v kostole sv. Ladislava v Rajci s otcom biskupom Tomášom. Program:

  • 16.30 hod. sviatosť zmierenia
  • 17.00 hod. sv. omša
  • 17.45 hod. katechéza z príležitosti Roku sv. Cyrila a Metoda.

Ste pozvaní.

Pane, čo Ty spojíš, človek nesmie rozlučovať.

Free Joomla templates by Ltheme