Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období (24. 9. - 30. 9. 2012)

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
25. týždňa v cezročnom období
Utorok 25. týždňa v cezročnom období
Streda 25. týždňa v cezročnom období
Štvrtok Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Piatok 25. týždňa v cezročnom období
Sobota Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Dominika a Annu, syna
Utorok 18.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc
Streda 18.00 h  
+ Gašpara, Janu a Máriu
Štvrtok 18.00 h  
+ Mikuláša, Karolínu a Vladimíra
Piatok
11.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc

18.00 h  
za rodiny (1-39)
Sobota 7.30 h  
+ na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
poďakovanie za 50. rokov života

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Štefana a Margitu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 1 - 39

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka začínajú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok pre mladých, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Dnes o 17.00 hod. je v našej farnosti benefičný koncert DOBRÝ ANJEL. Ste pozvaní.

Pane, vzbuď vo mne záujem o službu všetkým bližným..

Free Joomla templates by Ltheme