Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období (17. - 23. 9. 2012)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
24. týždňa v cezročnom období
Utorok 24. týždňa v cezročnom období
Streda 24. týždňa v cezročnom období
Štvrtok Sv. Ondreja Kima, kňaza a Pavla a mučeníkov
Piatok Sv Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Filipa a Hedvigu, ich syna a dcéru
Utorok 18.00 h  
+ Pavla a Luciu, deti
Streda 18.00 h  
+ Gašpara, Ján a a Vendelína
Štvrtok 18.00 h  
+ za Božiu pomoc pre Blanku
Piatok
11.00 h  
+ Antóna, Albínu a deti

18.00 h  
za rodiny (Trstená)
Sobota 7.30 h  
+ na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Milana a rodičov

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Valéria a rodičov

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši Trstená

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka začínajú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok pre mladých, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

V nedeľu o 17.00 hod. je v našej farnosti benefičný koncert DOBRÝ ANJEL. Ste pozvaní.

Pane, pomôž mi poznávať Ťa a žiť podľa Tvojej vôle.

Free Joomla templates by Ltheme