slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období (10. - 16. 9. 2012)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
23. týždňa v cezročnom období
Utorok 23. týždňa v cezročnom období
Streda Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka
Štvrtok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok Povýšenie Svätého Kríža
Sobota Sedembolestnej Panny Márie, patŕonky Slovenska
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Filipa a Máriu
Utorok 18.00 h  
+ štefana, Paulínu a rodinu
Streda 18.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok 18.00 h  
+ Milana a rodičov
Piatok
11.00 h  
+ Vlastu a Jozefa
16.00 h   krížová cesta na kalvárii po nej sv. omša za rodiny (440 - 480)
Sobota 7.30 h  
+ Jozefa a Annu

11.00 h za veriacich

16.00 h poďakovanie za spoločný život Jána a Márie
Nedeľa 7.30 h  
+ Filipa a rodičov

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc pe Eriku

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 440 - 480

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka začínajú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok bude krížová cesta na kalvárii spojená s posvätením po rekonštrukcii. Po jej skončení bude sv. omša pri kostolíku Nanebovstúpenia Pána.

V soboru o 17.00 hod. bude organový koncert ku cti Sedembolestnej Panne Márie, ste pozvaní.

Všetkým vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do preibehu oslavy Narodenia Panny Márie, ďakujeme.

Pane, uzdrav ma z pocitov sebestačnosti už dnes.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme