Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období (10. - 16. 9. 2012)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
23. týždňa v cezročnom období
Utorok 23. týždňa v cezročnom období
Streda Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka
Štvrtok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok Povýšenie Svätého Kríža
Sobota Sedembolestnej Panny Márie, patŕonky Slovenska
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Filipa a Máriu
Utorok 18.00 h  
+ štefana, Paulínu a rodinu
Streda 18.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok 18.00 h  
+ Milana a rodičov
Piatok
11.00 h  
+ Vlastu a Jozefa
16.00 h   krížová cesta na kalvárii po nej sv. omša za rodiny (440 - 480)
Sobota 7.30 h  
+ Jozefa a Annu

11.00 h za veriacich

16.00 h poďakovanie za spoločný život Jána a Márie
Nedeľa 7.30 h  
+ Filipa a rodičov

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc pe Eriku

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 440 - 480

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka začínajú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok bude krížová cesta na kalvárii spojená s posvätením po rekonštrukcii. Po jej skončení bude sv. omša pri kostolíku Nanebovstúpenia Pána.

V soboru o 17.00 hod. bude organový koncert ku cti Sedembolestnej Panne Márie, ste pozvaní.

Všetkým vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do preibehu oslavy Narodenia Panny Márie, ďakujeme.

Pane, uzdrav ma z pocitov sebestačnosti už dnes.

Free Joomla templates by Ltheme