slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (3. 9. - 9. 9. 2012)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok 22. týždňa v cezročnom období
Streda 22. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 22. týždňa v cezročnom období
Piatok Sv. Marka, Melichara a Štefana, kňazov a mučeníkov
Sobota Narodenie Panny Márie - sviatok
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

 

Pondelok  
7.45 h  
školská
18.00 h   + Jozefa a Jozefínu
Utorok 18.00 h  
+ Jakuba, Emu a Antona
Streda 11.00 h  
na úmysel
18.00 h   + Katarína a Žofiu
Štvrtok 11.00 h  
na úmysel
18.00 h   + Vieru a rodičov
Piatok
11.00 h  
+ Jozefa

18.00 h  
za rodiny (400 - 439)
Sobota 11.00 h  
za pútnikov
15.00 h   krížová cesta na Kalvárii
16.00 h   sv. spoveď
17.15 h   sv. ruženec

18.00 h  
slávnostná sv. omša
22.30 h   pre mladých, celonočná adorácia
Nedeľa 7.00 h  
ukončenie adorácie
7.30 h   za rodinu Jána a Zuzany
10.15 h   sv. ruženec

11.00 h  
slávnostná sv. omša

16.00 h  
za Božiu pomoc pri operácii pre Janu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 400 - 439

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes je vo Višňovom púť mužov (viac informácií).

Tento týždeň je prvý piatok. Sv. spoveď dospeli každý deň pred sv. omšou. Deti  v stredu od 16.30 hod. Mladí vo štvrtok, piatok 17.00 hod. Je začiatok školského roka, pozývame mladých a deti začať v posväcujúcej milosti. Ku chorým štvrtok horná časť, v piatok dolná časť.

V sobotu a nedeľu je v našej farnosti púť ku Panne Márii, prosíme on účasť (program na stiahnutie).

Pane, chcem ťa oslavovať a ctiť svojím slovom i životom..

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme