Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (3. 9. - 9. 9. 2012)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok 22. týždňa v cezročnom období
Streda 22. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 22. týždňa v cezročnom období
Piatok Sv. Marka, Melichara a Štefana, kňazov a mučeníkov
Sobota Narodenie Panny Márie - sviatok
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

 

Pondelok  
7.45 h  
školská
18.00 h   + Jozefa a Jozefínu
Utorok 18.00 h  
+ Jakuba, Emu a Antona
Streda 11.00 h  
na úmysel
18.00 h   + Katarína a Žofiu
Štvrtok 11.00 h  
na úmysel
18.00 h   + Vieru a rodičov
Piatok
11.00 h  
+ Jozefa

18.00 h  
za rodiny (400 - 439)
Sobota 11.00 h  
za pútnikov
15.00 h   krížová cesta na Kalvárii
16.00 h   sv. spoveď
17.15 h   sv. ruženec

18.00 h  
slávnostná sv. omša
22.30 h   pre mladých, celonočná adorácia
Nedeľa 7.00 h  
ukončenie adorácie
7.30 h   za rodinu Jána a Zuzany
10.15 h   sv. ruženec

11.00 h  
slávnostná sv. omša

16.00 h  
za Božiu pomoc pri operácii pre Janu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 400 - 439

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes je vo Višňovom púť mužov (viac informácií).

Tento týždeň je prvý piatok. Sv. spoveď dospeli každý deň pred sv. omšou. Deti  v stredu od 16.30 hod. Mladí vo štvrtok, piatok 17.00 hod. Je začiatok školského roka, pozývame mladých a deti začať v posväcujúcej milosti. Ku chorým štvrtok horná časť, v piatok dolná časť.

V sobotu a nedeľu je v našej farnosti púť ku Panne Márii, prosíme on účasť (program na stiahnutie).

Pane, chcem ťa oslavovať a ctiť svojím slovom i životom..
Free Joomla templates by Ltheme