Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (27. 8. - 2. 9. 2012)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Sv. Moniky - spomienka
Utorok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Štvrtok 21. týždňa v cezročnom období
Piatok 21. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Jozefa
Utorok 18.00 h  
+ Štefana a Magdalénu
Streda 18.00 h  
+ Ondreja
Štvrtok 18.00 h  
+ Vincenta a Zuzanu
Piatok
11.00 h  
+ Máriu a Irenu

18.00 h  
za rodiny (360 - 399)
Sobota 17.15 h  
fatimský ruženec
18.00 h   sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 h  
poďakovanie za 50. rokov Ľudovíta

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Vojtecha, Pavlínu a rodičov

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 360 - 399

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V sobotu je fatimský ruženec, po ňom je sv. omša s otcom biskupom Tomášom.

Ďakujeme vám za modlitby a obety, mladým za brigády pri rekonštrukcii kalvárie.

Dňa 2. septembra bude vo Višňovom púť mužov (viac informácií).

Pane, nechcem od Teba odísť, hoci cesta nie je ľahká.
Free Joomla templates by Ltheme