slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (27. 8. - 2. 9. 2012)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Sv. Moniky - spomienka
Utorok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Štvrtok 21. týždňa v cezročnom období
Piatok 21. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Jozefa
Utorok 18.00 h  
+ Štefana a Magdalénu
Streda 18.00 h  
+ Ondreja
Štvrtok 18.00 h  
+ Vincenta a Zuzanu
Piatok
11.00 h  
+ Máriu a Irenu

18.00 h  
za rodiny (360 - 399)
Sobota 17.15 h  
fatimský ruženec
18.00 h   sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 h  
poďakovanie za 50. rokov Ľudovíta

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Vojtecha, Pavlínu a rodičov

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 360 - 399

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V sobotu je fatimský ruženec, po ňom je sv. omša s otcom biskupom Tomášom.

Ďakujeme vám za modlitby a obety, mladým za brigády pri rekonštrukcii kalvárie.

Dňa 2. septembra bude vo Višňovom púť mužov (viac informácií).

Pane, nechcem od Teba odísť, hoci cesta nie je ľahká.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme