slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období (20. - 26. 8 2012)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok Sv. Pia X, pápeža - spomienka
Streda Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Štvrtok 20. týždňa v cezročnom období
Piatok Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
za pokoj v rodine
Utorok 18.00 h  
+ Štefana, Jozefa a Žofiu
Streda 18.00 h  
+ Viktora a Ľubomíra
Štvrtok 18.00 h  
+ Ondreja, Máriu a rodičov
Piatok
11.00 h  
+ Jozefa

18.00 h  
za rodiny (320 - 359)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Pavla a Pavlínu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Ľubomíra

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 320 - 359

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Pane, naplň ma túžbou stretávať sa s Tebou každý deň.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme