Dvadsiata nedeľa v cezročnom období (20. - 26. 8 2012)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok Sv. Pia X, pápeža - spomienka
Streda Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Štvrtok 20. týždňa v cezročnom období
Piatok Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
za pokoj v rodine
Utorok 18.00 h  
+ Štefana, Jozefa a Žofiu
Streda 18.00 h  
+ Viktora a Ľubomíra
Štvrtok 18.00 h  
+ Ondreja, Máriu a rodičov
Piatok
11.00 h  
+ Jozefa

18.00 h  
za rodiny (320 - 359)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Pavla a Pavlínu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Ľubomíra

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 320 - 359

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Pane, naplň ma túžbou stretávať sa s Tebou každý deň.
Free Joomla templates by Ltheme