Devätnásta nedeľa v cezročnom období (13. - 19. 8. 2012)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
19. týždňa v cezročnom období
Utorok Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka
Streda Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Štvrtok 19. týždňa v cezročnom období
Piatok 19. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

 

 

Pondelok  
18.00 h  
+ z rodiny
Utorok 18.00 h  
+ Ondreja a Štefániu
Streda 7.30 h  
na úmysel
11.00 h   za veriacich
18.00 h  
za Božiu pomoc pre Dom dôchodcov
Štvrtok 11.00 h  
+ z rodiny
18.00 h   za Božiu pomoc pre rodinu
Piatok
11.00 h  
+ Vendelína a rodičov

18.00 h  
za rodiny (280 - 319)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Martina a Emíliu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
za pokoj v rodine

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 280-319

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V stredu po sv. omšiach bude požehnanie bylín a kvetov, prineste si na požehnanie.

Pane, vlož do môjho srdca túžbu prijímať Ťa do čistého srdca.

Free Joomla templates by Ltheme