Osemnásta nedeľa v cezročnom období (6. 8. - 12. 8. 2012)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Premenenie Pána - sviatok
Utorok 18. týždňa v cezročnom období
Streda Sv. Dominka, kňaza - spomienka
Štvrtok Sv. terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice
Piatok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Sobota Sv. Kláry, panny - spomienka
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 


 

Pondelok  
18.00 h  
+ kňazov Pavla, Martina a Alexandra
Utorok 18.00 h  
za Božiu pomoc pre Františka
Streda 18.00 h  
+ Ladislava
Štvrtok 18.00 h  
+ z rodiny
Piatok
11.00 h  
+ Ondreja

18.00 h  
za rodiny (240 - 279)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Jozefu a Júliu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Jozefínu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 200-239

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes po sv. omši bude vystavená sviatosť Oltárna do 15.00 hod. Dnes o 18.00 hod. bude stretnutie farskej rady, prosím členov o účasť.

Ďakujeme všetkým za účasť na sv. zmierenia.

Pane, pomôž mi dnes otvoriť svoje srdce pre Teba.

Free Joomla templates by Ltheme