slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Osemnásta nedeľa v cezročnom období (6. 8. - 12. 8. 2012)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Premenenie Pána - sviatok
Utorok 18. týždňa v cezročnom období
Streda Sv. Dominka, kňaza - spomienka
Štvrtok Sv. terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice
Piatok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Sobota Sv. Kláry, panny - spomienka
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 


 

Pondelok  
18.00 h  
+ kňazov Pavla, Martina a Alexandra
Utorok 18.00 h  
za Božiu pomoc pre Františka
Streda 18.00 h  
+ Ladislava
Štvrtok 18.00 h  
+ z rodiny
Piatok
11.00 h  
+ Ondreja

18.00 h  
za rodiny (240 - 279)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Jozefu a Júliu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Jozefínu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 200-239

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes po sv. omši bude vystavená sviatosť Oltárna do 15.00 hod. Dnes o 18.00 hod. bude stretnutie farskej rady, prosím členov o účasť.

Ďakujeme všetkým za účasť na sv. zmierenia.

Pane, pomôž mi dnes otvoriť svoje srdce pre Teba.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme