Šesnásta nedeľa v cezročnom období (23. 7. - 29. 7. 2012)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Utorok 16. týždňa v cezročnom období
Streda Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Štvrtok Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Piatok Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc pri operácii
Utorok 18.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc
Streda 18.00 h  
+ Jakuba a Emíliu, vnukov
Štvrtok 18.00 h  
+ Jozefa, Jána a Annu
Piatok
11.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu

18.00 h  
za rodiny (160-199)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
za Božiu pomoc pre rodiny

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 160-199

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Budúcu nedeľu o 11.00 hod. bude sv. omša na Hôrkach s príležitosti sv. Joachima a Anny, za pekného počasia.

Sviatosť zmierenia bude v Bazilike každý deň pred sv. omšou.

Pane, urob ma citlivým na vnútorný hlas v mojom srdci.

Free Joomla templates by Ltheme